Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apylinkės teismas
lt
En

Karjeros valstybės tarnautojų veiklos užduotys

Informacija atnaujinta 2023-03-30 15:42:32

2023 metų valstybės tarnautojų metinės veiklos užduotys

Vardas, Pavardė

Pareigos

Užduotys

Inga Krikštanavičienė

Teismo kanclerė

1. Teismo žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas.

2. Teismo administracinės veiklos viešinimas, skaidrinimas, komunikacijos su visais Teismo darbuotojais gerinimas.

3. Metų eigoje dalyvauti Šiaulių apylinkės teismo organizuojamuose renginiuose ir veiklose, siekiant teismo veiklos strateginių tikslų – Teismo veiklos viešinimo ir atvirumo visuomenei, teigiamo Teismo įvaizdžio formavimo, visuomenės teisinio išprusimo ir pasitikėjimo teismais didinimo – įgyvendinimo (susirinkimuose, seminaruose (mokymuose), renginiuose, išvykose, kitose veiklose ir kt.) ir / ar padėti juos organizuoti.

Vilma Sopranienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

1. Teismo finansinės veiklos planavimui ir atsakomybės užtikrinimui teikti informaciją, analizę ir pasiūlymus Teismo kancleriui dėl racionalaus ir taupaus materialinių ir finansinių Teismo išteklių naudojimo bei duomenis apie mokėtinų sumų būklę.

2. Rengti analizes, ruošti pasiūlymus, rekomendacijas dėl 2024-2026 m. Teismo strateginio veiklos plano projekto rengimo ir pateikti Teismo pirmininkui / kancleriui. Teikti su tuo susijusias analizes ir informaciją LR Finansų ministerijai ir Nacionalinei teismų administracijai.

3. Metu eigoje kelti kvalifikaciją, dalyvaujant mokymuose ar seminaruose.

Ieva Mišeikienė

Raštinės skyriaus vedėja

1. Rengti pasitarimus su Teismo rūmų raštinės skyriaus biurų vedėjomis, darbuotojais, analizuoti skyriaus veiklos tobulinimo galimybes bei aktualijas, parinkti racionaliausius būdus funkcijoms atlikti ir informaciją bei pasiūlymus dėl raštinės darbo gerinimo, darbų / funkcijų perskirstymo pateikti Teismo kancleriui / biuro vedėjoms.

2. Teismo pirmininko ar Teismo pirmininko pavaduotojo pavedimu atlikti patikrinimus vadovaujantis Organizacinės veiklos priežiūros planu 2023 metams.

3. Teismo administracinės veiklos viešinimas, skaidrinimas, komunikacijos su visais Teismo raštinės skyriaus darbuotojais gerinimas.

Rasa Urniežienė

Alina Grigalaitienė

Jolita Juknienė

Inga Diktarienė

Irena Ruchtina

Teismo raštinės skyriaus (Raseinių, Kelmės, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio) rūmų raštinės biurų vedėjos

1. Raštinės skyriaus vedėjo pavedimu atlikti patikrinimus, vadovaujantis Organizacinės veiklos priežiūros planu 2023 metams.

2. Teismo administracinės veiklos viešinimas, skaidrinimas, komunikacijos su visais Teismo raštinės skyriaus biurų darbuotojais gerinimas.

3. Teikti pasiūlymus Teismo raštinės skyriaus vedėjui dėl Teismo raštinės biuro darbo organizavimo ir dokumentų valdymo tobulinimo.

4. Kelti kvalifikaciją savarankiškai, dalyvauti seminaruose, mokymuose, konferencijose ir kt.

2022 metų valstybės tarnautojų metinės veiklos užduotys

2021 metų valstybės tarnautojų metinės veiklos užduotys

2020 metų užduotys

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo einamųjų metų užduotys

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto einamųjų metų užduotys

Teismo administracijos sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Kanclerio einamųjų metų užduotys

Pirmininko padėjėjo (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) einamųjų metų užduotys

Pirmininko patarėjo einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Joniškio rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Joniškio rūmų raštinės biuro vyresniojo specialisto einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Kelmės rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Kelmės rūmų raštinės biuro vyriausiojo specialisto einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Pakruojo rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus patarėjo einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Radviliškio rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Radviliškio rūmų raštinės biuro vyriausiojo specialisto einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Raseinių rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus vedėjo einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus vyresniojo specialisto einamųjų metų užduotys

Teisėjo padėjėjo einamųjų metų užduotys

Teisėjo vyresniojo padėjėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Joniškio rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Kelmės rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Pakruojo rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Radviliškio rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Raseinių rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Vyriausiojo specialisto (darbui su personalu) einamųjų metų užduotys

Vyriausiojo specialisto (darbui su viešaisiais pirkimais) einamųjų metų užduotys

Vyriausiojo specialisto (psichologo) einamųjų metų užduotys

Teismo darbo laikas

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Dokumentai priimami ir išduodami

Pirmadienį ir trečiadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Antradienį ir ketvirtadienį – nuo 7.30 val. iki 17.30 val.
Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Naujienų prenumerata

Korupcijos prevencija