Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apylinkės teismas
lt
En

Kaip elgtis, gavus laišką iš teismo?

Informacija atnaujinta 2022-10-05 15:36:21

8 dalykai, kuriuos reikia žinoti

1. Gavau teismo šaukimą, bet esu užsienyje. Kas busjeigu nedalyvausiu posėdyje?

Jei gavote teismo šaukimą į teismą, atvykti privalote. Neatvykti galima tik dėl rimtos priežasties. Visais atvejais turėtumėte informuoti teismą apie negalėjimą atvykti ir nurodyti neatvykimo priežastis. Taip pat galite prašyti, kad teismas civilinę bylą nagrinėtų Jums nedalyvaujant, remdamasis Jūsų procesiniuose dokumentuose išdėstytais paaiškinimais. Teismo siunčiamuose dokumentuose visada yra nurodomas kontaktinis telefono numeris, todėl galima juo paskambinus informuoti apie Jūsų neatvykimą, gauti informaciją, ką turėtumėte daryti. Priešingu atveju, neinformavus teismo, civilinė byla gali būti išnagrinėta Jums nedalyvaujant, neišklausius Jūsų pozicijos bei argumentų ir, esant įstatyme numatytiems pagrindams, priimtas sprendimas už akių. Jei esate ieškovas byloje ir be svarbių priežasčių neatvyksite į teismą, neinformuosite, teismas paliks ieškinį nenagrinėtą. Jei susiklosto situacija, kai tikrai negalite grįžti iš užsienio į teismo posėdį, o vis tiek norite būti išklausytas, savo teises įgyvendinti galite per atstovą – advokatą ar advokato padėjėją, kuris atstovaus Jūsų interesus teisme.

2. Paštininkė atnešė laišką iš teismo, tačiau mano mama bijojo jį paimti, kas ten gali būti?

Iš teismo yra siunčiami tik svarbūs ir su Jūsų teisėmis bei pareigomis susiję dokumentai, todėl tikrai nereikėtų vengti ir bijoti jų priimti. Teismas asmenims siunčia kitų byloje dalyvaujančių asmenų procesinius dokumentus, savo priimtus procesinius sprendimus – nutartis, teismo šaukimus, pranešimus, kuriuose gali būti Jums svarbi informacija apie prasidėjusį teisminį procesą, Jums teismo skirtus įpareigojimus, šaukimą atvykti į teismo posėdį. Visus paminėtus dokumentus teismas siunčia asmenims jų gyvenamosios vietos adresu, todėl jie gali būti įteikiami ir kartu su adresatu gyvenantiems šeimos nariams. Taigi visais atvejais rekomenduotina priimti Jums ar artimam asmeniui siunčiamus iš teismo dokumentus, nes atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo bus prilyginamas procesinio dokumento įteikimui.

3. Kodėl teismas siunčia laiškus į mano darbovietę?

Laikantis bendros taisyklės, pirmiausia procesiniai dokumentai yra siunčiami asmens gyvenamosios vietos adresu. Tik tais atvejais, kai asmuo jo gyvenamojoje vietoje nerandamas, teismas procesinius dokumentus asmeniui siunčia per jo darbovietę.

4. Gavau šaukimą dalyvauti teismo posėdyje kaip liudytojas, ar dalyvavimas man yra privalomas?

Pagal įstatymą kiekvienas šaukiamas kaip liudytojas asmuo privalo atvykti į teismą ir duoti teisingus parodymus apie tai, kas jam žinoma apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylos sprendimui. Jeigu šaukiamas liudytojas be svarbios priežasties neatvyko į teismo posėdį civilinėje byloje, jam gali būti skiriama iki trijų šimtų eurų bauda. Be to, liudytojas teismo nutartimi gali būti atvesdinamas policijos.

5. Teismo posėdžio dieną aš dirbu, dėl to negaliu dalyvauti. Ką daryti?

Gavus šaukimą liudyti, į teismą neatvykti galima tik esant svarbioms priežastims. Tačiau būtina žinoti, kad, spręsdami klausimą dėl neatvykimo priežasties pripažinimo svarbia, teismai dažnai kreipia dėmesį į šaukiamo asmens elgesį, t. y. ar jis, gavęs šaukimą ir negalėdamas atvykti, elgėsi rūpestingai ir atsakingai. Todėl, gavęs šaukimą liudyti ir dėl svarbių priežasčių negalėdamas atvykti į teismą, Jūs turite susisiekti šaukime nurodytais kontaktiniais telefonais ir raštu informuoti apie savo negalėjimą atvykti, pateikti teismui šias priežastis patvirtinančius įrodymus. Taip Jūs išvengsite gresiančių sankcijų už neatvykimą į teismą.

Jei civilinėje byloje dalyvaujate ne kaip liudytojas, o esate ieškovas, atsakovas ar trečiasis asmuo ir dėl svarbių priežasčių negalite dalyvauti teismo posėdyje, galite teismo prašyti atidėti posėdį, pateikiant neatvykimo priežastis patvirtinančius dokumentus. Taip pat galite prašyti teismo bylą nagrinėti Jums nedalyvaujant arba galite pavesti savo interesams atstovauti advokatui ar advokato padėjėjui. Tačiau visais atvejais turite informuoti teismą apie negalėjimą dalyvauti, nes priešingu atveju byla gali būti išnagrinėta ir priimtas sprendimas Jums už akių arba ieškinys paliktas nenagrinėtas.

6. Esu kviečiamas į teismo posėdį kaip liudytojas, bet apie įvykį nieko neatsimenu, ar galiu nedalyvauti?

Svarbu paminėti, kad, jei esate kviečiamas liudyti, vadinasi, siekiant nustatyti tiesą byloje, Jūsų parodymai gali būti labai svarbūs. Todėl net jei ir nieko neatsimenate, teismo posėdyje, į kurį esate šaukiamas, dalyvauti ir duoti teisingus parodymus privalote. Jei apie įvykį nieko nepamenate, tai turėtumėte nurodyti teismo posėdžio metu, davęs priesaiką. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatyme numatyta atsakomybė tik už melagingų parodymų davimą, bet ne už tai, kad liudytojas įvykio aplinkybių nebeatsimena.

7. Nuo kada pradedami skaičiuoti procesinių dokumentų terminai?

Procesiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią jie buvo įteikti adresatui. Teismo siunčiamuose dokumentuose visada yra nurodomi asmeniui nustatyti terminai tam tikriems veiksmams atlikti ir laikas, nuo kurio konkretus terminas procesiniam veiksmui atlikti yra skaičiuojamas. Svarbu pažymėti, kad nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliojus Civilinio proceso kodekso nuostatų pakeitimams, jei nepavyksta procesinių dokumentų adresatui įteikti asmeniškai jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, teismas šiuos dokumentus siunčia deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Jei pašto darbuotojas asmens neranda ir tuo adresu, asmeniui paliekamas pranešimas, kad jam skirti dokumentai bus 30 dienų saugomi pašto skyriuje ir jis privalo atvykti jų pasiimti. Asmeniui to nepadarius, dokumentai bus grąžinti teismui ir laikomi jam įteiktais. Taigi asmeniui, siekiančiam išvengti neigiamų pasekmių, itin svarbu būti aktyviam, sureaguoti į pašto darbuotojų paliktus pranešimus ir laiku nuvykti į pašto skyrių pasiimti jam adresuotų dokumentų.

Jei asmeniui nepavyks įteikti procesinių dokumentų, asmuo nebus deklaravęs savo gyvenamosios vietos, teismas apie prasidėjusį teismo procesą jį informuos paskelbdamas specialiame interneto tinklalapyjewww.teismai.lt skiltyje teismu_pranesimai. Procesiniai dokumentai bus laikomi įteiktais nuo paskelbimo dienos.

8. Gavau laišką iš teismo, kuriame parašyta, kad turiu sumokėti baudą, ar mokėti reikia teismui?

Teismo paskirtos baudos yra mokamos ne teismui, o valstybei į atitinkamą Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Įmokos į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą mokamos į Teisingumo ministerijos sąskaitą. Paprastai teismo procesiniame dokumente, kuriuo asmeniui paskirta bauda, yra nurodoma, kam ir į kokią sąskaitą turi būti pervedamos lėšos. Jei pasitaiko atvejų, kad ši informacija nenurodyta, ją galima rasti teismo internetiniame puslapyje (žr. nuorodą mokesčiai ir baudos).

Informaciją parengė
Erika Tamošaitienė, Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja

Teismo darbo laikas

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Visuose teismo rūmuose, išskyrus Pakruojo, dokumentai priimami ir išduodami

Pirmadienį ir trečiadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Antradienį ir ketvirtadienį – nuo 7.30 val. iki 17.30 val.
Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Pakruojo rūmuose dokumentai priimami ir išduodami

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Naujienų prenumerata

Korupcijos prevencija