Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apylinkės teismas
lt
En

Komisijos ir darbo grupės

Informacija atnaujinta 2019-08-02 13:57:41

NUOLATINĖ KOMISIJA NELAIMINGIEMS ATSITIKIMAMS DARBE, PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TIRTI
Šiaulių apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. P-2 „Dėl Ingos Krikštanavičienės perkėlimo į Šiaulių apylinkės teismo kanclerio pareigas esant tarnybinei būtinybei“ Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės R. Milvydaitės 2019 m. balandžio 19 d. Nr. V-61 įsakymu sudaryta nuolatinė nelaimingiems atsitikimams darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo tirti komisija. 
            Komisijos sudėtis:
            Inga Krikštanavičienė, Teismo kanclerė;
            Justina Bagučianskienė, Teismo vyr. specialistė;
            Jonas Songaila, Teismo Ūkio skyriaus vedėjas. 

NUOLATINĖ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRAŠYMŲ LEISTI DIRBTI KITĄ DARBĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ NAGRINĖJIMO, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO IR ATŠAUKIMO KOMISIJA
Šiaulių apylinkės teismo pirmininko 2019 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-105 įsakymu sudaryta nuolatinė valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo komisija.  
            Komisijos pirmininkė – Vaida Terminienė, Teismo pirmininko patarėja.
            Nariai:
            Ieva Mišeikienė, Šiaulių apylinkės teismo Raštinės skyriaus patarėja;
            Alma Vietienė, Šiaulių apylinkės teismo vyriausioji specialistė (darbui su personalu).

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės R. Milvydaitės 2019 m. sausio 29 d. Nr. V-17 įsakymu keičiamas Šiaulių apylinkės teismo pirmininko 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-52 „Dėl Šiaulių apylinkės teismo viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo, viešųjų pirkimų komisijos, iniciatorių ir organizatoriaus skyrimo“ ir sudaroma viešųjų pirkimų komisija.
            Komisijos pirmininkė – Inga Krikštanavičienė, Teismo kanclerė.
            Nariai:
            Agnesa Obrikienė, Teismo vyr. specialistė (darbui su viešaisiais pirkimais);
            Daiva Sidarienė, Teismo Raštinės skyriaus vedėja;
            Audrius Ščeponavičius, Teismo Informacinių technologijų skyriaus vedėjas;
           Jonas Songaila, Teismo Ūkio skyriaus vedėjas.

ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS NUOLATINĖ VERTINIMO KOMISIJA
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės R. Milvydaitės 2019 m. sausio 17 d. Nr. V-11 įsakymu sudaryta – Šiaulių apylinkės teismo karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos nuolatinė vertinimo komisija.
            Komisijos pirmininkė – Vaida Terminienė, Teismo pirmininko patarėja.
            Nariai:
            Justina Bagučianskienė, Teismo vyr. specialistė (darbui su personalu);
            Asta Baltrušaitytė, Teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja;
            Ieva Mišeikienė, Teismo Raštinės skyriaus patarėja;
            Jurga Žulpė, Teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja;
            Vertinimo komisijos sekretorė – Alma Vietienė, Teismo vyr. specialistė (darbui su personalu).

ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO ANTIKORUPCINĖ KOMISIJA
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės R. Milvydaitės 2019 m. sausio 14 d. Nr. V-7 įsakymu pakeistas 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Šiaulių apylinkės teismo pirmininko 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V-56 „Dėl Šiaulių apylinkės teismo antikorupcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“ 1 punktas ir sudaryta Šiaulių apylinkės teismo nuolatinė antikorupcinė komisija:
            Komisijos pirmininkas – Martynas Galvičius, Teismo Šiaulių rūmų teisėjas.
            Nariai:
            Ugnė Patkauskienė, Teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja;
            Jurga Žulpė, Teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja;
            Laura Miniotienė, Teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja;
            Agnesa Obrikienė, Teismo vyr. specialistė (darbui su viešaisiais pirkimais).


NUOLATINĖ ILGALAIKIO TURTO, ŪKINIO INVENTORIAUS IR ATSARGŲ NURAŠYMO KOMISIJA
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės R. Milvydaitės 2019 m. liepos 9 d. Nr. V-99 sudaryta Nuolatinė ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus ir atsargų nurašymo komisija.
         Komisijos pirmininkė – Ugnė Patkauskienė, Teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja.
         Nariai:                                              
         Eglė Smilgienė, Raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorė;
         Alma Vietienė, Vyriausioji specialistė (darbui su personalu);
         Aušra Žalinauskienė, Teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja.

PATARIAMOJI NUOLAT VEIKIANTI DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės R. Milvydaitės 2018 m. gegužės 16 d. Nr. V-67 įsakymu sudaryta Šiaulių apylinkės teismo patariamoji nuolat veikianti dokumentų ekspertų komisija.
         Pirmininkė – Astra Karpytė, Šiaulių rūmų teisėja.
         Nariai:
         Daiva Sidarienė, Teismo Raštinės skyriaus vedėja;
         Virginija Ozbinienė, Teismo Archyvo skyriaus vedėja;
         Ugnė Patkauskienė, Teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja;

         Žaneta Gramalienė, Teismo Archyvo skyriaus vyr. specialistė.

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės R. Milvydaitės 2018 m. gegužės 8 d. Nr. V-63  įsakymu sudaryta Šiaulių apylinkės teismo darbo tarybos rinkimų komisija.
         Komisijos nariai:
         Ugnė Patkauskienė, Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja;
         Olga Janušauskienė, Radviliškio rūmų teisėjo padėjėja;
         Vaida Vaičiulienė, Raštinės skyriaus posėdžių sekretorė;
         Reda Kantauskienė, Raštinės skyriaus posėdžių sekretorė;
         Vigandas Atkočiūnas, Teismo Ūkio skyriaus darbininkas.

TEISMO STRATEGINIŲ PLANŲ DARBO GRUPĖ
Šiaulių apylinkės Teismo pirmininkės 2017 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-53 sudaryta Nuolatinė teismo strateginių planų darbo grupė.
         Komisijos pirmininkė - Irena Klupšienė, Šiaulių apylinkės teismo kanclerė.
         Komisijos nariai - Inga Krikštanavičienė, Finansų skyriaus vedėja; Daiva Sidarienė, Raštinės skyriaus vedėja, Jonas Songaila, Ūkio skyriaus vedėjas, Audrius Ščeponavičius, Informatikos skyriaus vedėjas.