Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apylinkės teismas
lt
En

Karjeros valstybės tarnautojų veiklos užduotys

Informacija atnaujinta 2021-07-02 14:31:10

2021 metų valstybės tarnautojų metinės veiklos užduotys

Vardas, Pavardė

Pareigos

Užduotys

Inga Krikštanavičienė

Teismo kanclerė

1.      Teismo žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas.

2.      Teismo administracinės veiklos viešinimas, skaidrinimas, komunikacijos su visais Teismo darbuotojais gerinimas.

3.      Teismo darbuotojų supažindinimas su gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimais patikra.

Vilma Sopranienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

1.      Teismo finansinės veiklos planavimui ir atsakomybės užtikrinimui teikti informaciją, analizę ir pasiūlymus Teismo kancleriui dėl racionalaus ir taupaus materialinių ir finansinių Teismo išteklių naudojimo bei duomenis apie mokėtinų sumų būklę.

2.      Rengti analizes, ruošti pasiūlymus, rekomendacijas dėl 2022-2024 m. Teismo strateginio veiklos plano projekto rengimo ir pateikti Teismo pirmininkui / kancleriui.

3.      Metų eigoje dalyvauti Šiaulių apylinkės teismo organizuojamuose renginiuose ir veiklose, siekiant Teismo veiklos strateginių tikslų – Teismo veiklos viešinimo ir atvirumo visuomenei, teigiamo Teismo įvaizdžio formavimo, visuomenės teisinio išprusimo ir pasitikėjimo teismais didinimo – įgyvendinimo (susirinkimuose, seminaruose (mokymuose), renginiuose, išvykose, kitose veiklose ir kt.) ir / ar padėti juos organizuoti.

Ieva Mišeikienė

Raštinės skyriaus vedėja

1.      Rengti pasitarimus su Teismo rūmų raštinės skyriaus biurų vedėjomis, darbuotojais, analizuoti skyriaus veiklos tobulinimo galimybes bei aktualijas, parinkti racionaliausius būdus funkcijoms atlikti ir informaciją bei pasiūlymus dėl raštinės darbo gerinimo, darbų / funkcijų perskirstymo pateikti Teismo kancleriui / biuro vedėjoms.

2.      Teismo pirmininko ar Teismo pirmininko pavaduotojo pavedimu atlikti patikrinimus vadovaujantis Organizacinės veiklos priežiūros planu 2021 metams.

3.      Teismo administracinės veiklos viešinimas, skaidrinimas, komunikacijos su visais Teismo raštinės skyriaus darbuotojais gerinimas.

Gabrielė Norkūnaitė

Raštinės skyriaus patarėja

1.      Užtikrinti tinkamą ikiteisminio tyrimo dokumentų judėjimą teisme.

2.      Organizuoti teismo posėdžių sekretorių darbą, kontroliuoti, kad jis būtų tinkamai ir laiku atliktas.

3.      Teikti teismo posėdžių sekretoriams ir kitiems teismo darbuotojams metodinę pagalbą teisminių bylų tvarkymo ir dokumentų valdymo klausimais.

4.      Teikti pasiūlymus Teismo raštinės skyriaus vedėjui dėl Teismo raštinės darbo organizavimo ir dokumentų valdymo tobulinimo.

Rasa Urniežienė

Indrė Augustė

Gitana Udrytė-Šichovcova

Inga Diktarienė

Irena Ruchtina

Teismo raštinės skyriaus (Raseinių, Kelmės, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio) rūmų biurų vedėjos  

1.      Raštinės skyriaus vedėjo pavedimu atlikti patikrinimus, vadovaujantis Organizacinės veiklos priežiūros planu 2021 metams.

2.      Kartą per du ketvirčius atsitiktine tvarka parinkti raštinės darbuotojų 50 parengtų dokumentų ir patikrinti kaip laikomais dokumentų rengimo taisyklių.

3.      Laikytis pagrindinių aptarnavimo principų pagal teisme įdiegtą Asmenų aptarnavimo teismuose standartą.

4.      Teikti pasiūlymus Teismo raštinės skyriaus vedėjui dėl Teismo raštinės biuro darbo organizavimo ir dokumentų valdymo tobulinimo.

5.      Kuruoti Šiaulių apylinkės teismo skyriaus (Raseinių, Kelmės, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio) rūmuose organizuojamus renginius.

6.      Informuoti (teikti išsamią informaciją) Šiaulių apylinkės teismo primininko padėjėją ryšiams su žiniasklaida ir visuomene apie bylas, keliančias visuomenės susidomėjimą.

2020 metų užduotys

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo einamųjų metų užduotys

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto einamųjų metų užduotys

Teismo administracijos sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Kanclerio einamųjų metų užduotys

Pirmininko padėjėjo (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) einamųjų metų užduotys

Pirmininko patarėjo einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Joniškio rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Joniškio rūmų raštinės biuro vyresniojo specialisto einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Kelmės rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Kelmės rūmų raštinės biuro vyriausiojo specialisto einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Pakruojo rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus patarėjo einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Radviliškio rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Radviliškio rūmų raštinės biuro vyriausiojo specialisto einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus Raseinių rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretoriaus einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus vedėjo einamųjų metų užduotys

Raštinės skyriaus vyresniojo specialisto einamųjų metų užduotys

Teisėjo padėjėjo einamųjų metų užduotys

Teisėjo vyresniojo padėjėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Joniškio rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Kelmės rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Pakruojo rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Radviliškio rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Teismo raštinės skyriaus Raseinių rūmų raštinės biuro vedėjo einamųjų metų užduotys

Vyriausiojo specialisto (darbui su personalu) einamųjų metų užduotys

Vyriausiojo specialisto (darbui su viešaisiais pirkimais) einamųjų metų užduotys

Vyriausiojo specialisto (psichologo) einamųjų metų užduotys

Teismo darbo laikas

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Dokumentai priimami ir išduodami

Pirmadienį ir trečiadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Antradienį ir ketvirtadienį – nuo 7.30 val. iki 17.30 val.
Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Naujienų prenumerata

Korupcijos prevencija